Privacy
K2MIX.NL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar applicaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (via een applicatie, per email en/of per contactformulier) aan K2MIX.NL verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan K2MIX.NL worden verstrekt via applicaties van K2MIX.NL of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen of vastleggen van aangevraagde orders. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door K2MIX.NL , neem dan contact op via een E-Mail naar info@k2mix.nl.

Cookies

K2MIX.NL maakt soms gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek aan een van de applicaties van K2MIX.NL. K2MIX.NL gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan de applicaties te vergemakkelijken. Indien u applicaties bezoekt worden sommige gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van applicaties van K2MIX.NL wordt verminderd, danwel dat applicaties van K2MIX.NL geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op applicaties van K2MIX.NL en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegd Nederlands rechter.